Jauno Līderu vidusskola

2022.gada 16.jūnijā Cēsu novada domes sēdē apstiprināti Saistošie noteikumi Nr.26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā”.

Īss kopsavilkums.

1) visiem 1.-6.klašu skolēniem Cēsu novads nodrošina 100% pusdienu atmaksu, t.i., vecāki no pusdienu maksas ir atbrīvoti; iesniegums skolai nav jāiesniedz;

2) visiem 7.-9.klašu skolēniem Cēsu novads nodrošina 50% pusdienu atmaksu, t.i., pārējo daļu 50% apmērā sedz vecāki; skolai iesniedz rakstisku iesniegumu par 50% atlaides piešķiršanu;

3) visiem 10.-12.klašu skolēniem pusdienu maksu pilnā apmērā sedz vecāki.

Ja jūsu ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, vai audžuģimenes statuss, vai maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes statuss, vai, ja skolēns ir aizbildniecībā esošs bērns vai skolēns ir bērns-invalīds, tad Cēsu novads arī nodrošina 100% pusdienu atmaksu, neatkarīgi no tā, kurā klasē bērns mācās. Šajā gadījumā 7.-12.klašu skolēnu vecāki skolai iesniedz iesniegumu ar klāt pievienotām statusa apliecinošu dokumentu kopijām.

Pusdienas maksas atvieglojumi neattiecas uz launagu, to pilnā apmērā sedz vecāki.

Iesniegumu veidlapas: