Jauno Līderu vidusskola

Vēl iepriekšējā mācību gada pavasarī tagadējās 9.klases meitenes piedalījās 23.atklātajā tehnoloģiju un dizaina olimpiādē, ko rīkoja Rīgas Mākslas un mediju tehnikums. Olimpiāde notika attālināti, ZOOM platformā. Tekstilmateriālu tehnoloģijas izvēlējās Megija Nikola Barauska, Kate Daniela Skrastiņa un Kristiāna Vasiļjeva, viņas par saviem darbiem saņēma “Apliecību par piedalīšanos”. Paula Nikola Mellīte izstrādāja darbu papīra tehnikā un nopelnīja medaļu un “Ekselences medaļas apliecību”. Skolotāja Ilga Gablika ieguva “Atzinību par dalībnieku sagatavošanu”. Apsveicam čaklās rokdarbnieces!