Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolas 9., 10. un 11.klases jauniešiem oktobra beigās notika nodarbības “Līdzdalība kopienas izaugsmei”, kuru laikā iepazinām 11 līdzdalības formas: vēlēšanas, biedrošanās, brīvprātīgais darbs, kampaņu aktīvisms, atbalsta darbība, iesaistīšanās vietējā pārvaldē, sabiedriski derīgas aktivitātes, interešu lobēšana, ziedojumi, ētiskā patērniecība un iesaistīšanās publiskā diskusijā. Tika pārrunāti šo līdzdalības formu piemēri un iesaistes iespējas dažādos vecumposmos. Iepazināmies arī ar pasaules iedvesmojošiem līdzdalības piemēriem. Nodarbības otrā daļā dalībnieki paši radīja idejas un iniciatīvas, kuras vērtēja un katrs apzinājās savas spējas un prasmes, ko var pielietot ideju īstenošanai.Paralēli sarunām par ideju īstenošanu jaunieši un skolotāji cepa picas, nospraužot jaunus mērķus līdzdalībā, kas nestu skolai un kopienai izaugsmi.

Jaunieši iniciēja plašu ideju klāstu. Gatavi veidot podkāstu, kur diskutēt par aktuālo, veidot skolas avīzi, iesaistīties inventāra un infrastruktūras attīstības procesos un veidot atbalsta kampaņas, ierīkot jauniešu atpūtas zonas un vietas ar spēlēm un citām lietām, organizēt sportiskas un cita veida aktivitātes, kā arī gatavi iesaistīties mācību procesa uzlabošanā skolā. Beigās izvērtās garšīga un darbīga diena!

Nodarbības notika projekta „Darām kopā” ietvaros sadarbībā ar biedrībām “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” un “Nītaureņi”.