Jauno Līderu vidusskola

2.novembrī mēs, 10. un 11. klases skolēni, devāmies uz Mangaļsalu klašu saliedēšanās pasākumu. Pasākumā mēs visi kopā pildījām interesantus uzdevumus un aktivitātes.

Pirmā aktivitāte bija orientēšanās senos, starp pirmo un otro pasaules karu celtos, bunkuros. Mēs sadalījāmies pa pāriem un katram pāra dalībniekam vajadzēja palīdzēt otram, kuram bija aizsietas acis, tikt cauri tumšam un garam pazemes bunkuram. Pusceļā mainijāmies lomām, kurš gāja ar aizsietām acīm un kurš veda cauri bunkuram.

Otrā aktivitāte bija balstīta uz komandas darbu. Viens no dalībniekiem uzņēmās līdera lomu un sadalīja mūs pa grupām,- katru pie savām virvēm. Cits no dalībniekiem ar aizsietām acīm nogulās uz dēļa, kuru ar virvju palīdzību pārējie grupas dalībnieki pacēla no zemes, lai guļošais, bet biedru atbalstīts, varētu izpildīt uzdevumu – salasīt uz zemes esošos kociņus un salikt tos vienā kastē.

Trešā aktivitāte bija orientēšanās ar gāzmaskām. Mēs sadalījāmies pa klasēm un ievēlējām vadītāju. Vadītājs pārējiem dalībniekiem raksturoja figūru pēc kuras vajadzēja atrast burtu. Burtus vajadzēja meklēt bunkurā, kurš bija pilns ar dūmiem. Atrodot pareizos burtus, tika atminēts paslēptais vārds – leģionārs. 10.klases komanda šajā sacensībā uzvarēja.Arī ceturtā aktivitāte bija balstīta uz komandas darbu. Mēs sadalījāmies divās grupās un mums bija jāizdomā kā visiem kopā sadarbojoties tikt uz pamesta bunkura jumta. Gāja jautri!

Manuprāt, šis pasākums bija interesants un mūs patiešām arī saliedēja!

10.klases skolniece Līva Vitenburga