Jauno Līderu vidusskola

Pēc trīs aktīviem mēnešiem esam noslēguši ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/106 “Izglītojošas un praktiskas nodarbības bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai”. Mazie censoņi tika pie diplomiem un individuālām projekta aprocēm.

Paldies mūsu skolotājai un projekta trenerei Ingai Bogdanovai!