Jauno Līderu vidusskola

Izcili! 11.klases skolnieks Mārcis Ruks ir ieguvis 1.vietu Cēsu novada vācu valodas olimpiādē! Punktu skaits Mārcim sasniedzis arī to līmeni, lai Mārcis varētu startēt kopā ar valsts labākajiem 11.klašu skolēniem – vācu valodas pārzinātājiem – nākamajā olimpiādes kārtā. Te arī jāpiebilst, ka Mārcis vācu valodu ir apguvis pašmācības ceļā, bet dalību olimpiādē pieteicis pats pie skolas administrācijas, izsakot vēlmi savas zināšanas pārbaudīt. Tālāk sekoja patstāvīgs darbs ar norādītajiem olimpiāžu materiāliem. Mārča piemērs arī parāda, ka vislabākos rezultātus var sasniegt tikai tad, ja katrs pats ir ieinteresēts tajā ko dara!