Jauno Līderu vidusskola

Paldies Laurai par emocionālo svētku uzrunu Līgatnes iedzīvotājiem un viesiem! 🇱🇻 Paldies skolotājai Evijai un Lauras vecākiem par atbalstu!

“Labvakar, mīļie Latvijas cilvēki, svinīgajā valsts svētku vakarā!

Labvakar, visi klātesošie!

Prieks Jūs redzēt Latvijā 104.dzimšanas dienā.

Ceru, ka Jums pašsajūta ir laba un esat priecīgi.

Brīvība un labklājība ir jebkuras modernas, demokrātiskas valsts mērķi. Tie ir arī Latvijas valsts mērķi.

Bez latviešu nācijas Latvijas valstij zustu tās īpašā latviskā identitāte, kas pamato Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Latviešu nācija kā šīs identitātes nesēja pastāv, jo tai ir sava kultūra un valoda.

Mūsu katra atbildībā ir to uzturēt spēkā, veicināt un atbalstīt.

Es ceru, ka turpināsiet atbalstīt Latviju un mūsu tautu.

Centīšos darīt jūsu labā visu iespējamo, lai Jums būtu prieks dzīvot Latvijā.

Draugi!

Mūsu kopējo dzīves telpu veido priekšstati par to, kas ir labs un pareizs. 

Latvija gājusi cauri visam iespējamam un ir to izturējusi, tas ir pateicoties Latvijas tautai.

Turpināsim arī turpmāk būt stipra, mīloša tauta! Bez jums, bez mūsu tautas, nebūtu  arī pati Latvija.

Dievs, svētī Latviju!