Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes gada noslēguma aktivitātes projekta “Kontakts” ietvaros notika 24. novembrī – nodarbība par publisko runu un uzstāšanos un 5. decembrī – pieredzes apmaiņas brauciens uz Smilteni pie Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes.

Publiskās runas nodarbību pašpārvaldes dalībniekiem vadīja aktrise, teātra mākslas pedagoģe Ārija Liepiņa-Stūrniece. Nodarbības laikā skolēni pārliecinājās, ka publiski uzstāties nebūt nav viegli. Ir tik daudz mazu un smalku nosacījumu, kurus ir svarīgi ņemt vērā, lai runātājs spētu noturēt auditorijas uzmanību un teiktais sasniegtu klausītājus. Skolēni atzīst, ka būt uz skatuves ir grūti un sarežģīti. Tomēr nodarbības laikā gūtās zināšanas un prasmes ir noderīgas ne vien uzstājoties, bet arī ikdienas dzīvē.

Brauciens uz Smilteni bija lietderīgs un vērtīgs. Bija jauka iespēja aplūkot Smiltenes vidusskolu pēc skolas pārbūves. Jaunā skolas ēka sevī brīnišķīgi apvienoja 3 dažādu laiku elpas – 1. skolas ēka celta 20. gs. sākumā, nākamā piebūve tapusi 20. gs. vidū un šobrīd abas apvieno 21. gadsimta ēka, tomēr viscaur skolā ir 21. gadsimta iespējas. Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir aktīva un darbīga un neviltoti dalījās ar savu pieredzi. Jauno Līderu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki ieguva daudz jaunu ideju turpmākajam darbam.

Direktores vietniece Gundega Pētersone