Jauno Līderu vidusskola

LEPOJAMIES un apsveicam! 24.februārī divas mūsu skolotājas ir ieguvušas bakalaura grādus: skolotāja Indra Ramāne ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā un skolotāja Liene Pīlēģe ir ieguvusi vēl vienu profesionālo bakalaura grādu izglītībā – pirmskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Izcili!