Jauno Līderu vidusskola

Saņemta priecīga ziņa no Valsts Izglītības Attīstības aģentūras (VIAA) – Jauno Līderu vidusskolai piešķirta ERASMUS akreditācija periodam no 2023.gada 1.februāra līdz 2027.gada 31.decembrim!

Līdz šim katrs projekts katrā īstenošanas periodā tika rakstīts un iesniegts atsevišķi, bet akreditācija dos iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem pieteikties finansējumam mobilitātes projektu īstenošanai un regulāri īstenot augstas kvalitātes personāla un izglītības apguvēju mācību mobilitātes, lai nodrošinātu savas organizācijas attīstību.

“Bagātini pieredzi, domā plašāk!” – tāds ir Erasmus programmas logo un to būs iespēja īstenot gan skolēniem, gan skolotājiem.

Liels paldies skolotājai Aijai Ziediņai par ieguldīto neatlaidīgo darbu rakstot, plānojot, meklējot, risinot un aizstāvot ERASMUS+ projektus, dodot mums iespēju redzēt, dzirdēt un piedzīvot izglītību Eiropas Savienības valstīs!