Jauno Līderu vidusskola

LNB lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija” katru gadu piedāvā jaunu, interesantu kolekciju lasīšanai un vērtēšanai. Tā tas notiek jau 22.gadu. Šogad katrā vecumgrupā bija piedāvātas izvērtējumam septiņas grāmatas. Kopā kolekciju veido 33 grāmatas no 10 izdevniecībām, kuras ar Cēsu bibliotēkas starpniecību tika dāvātas arī mūsu skolai. Programmas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.

Arī Jauno Līderu vidusskolā tāpat kā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā marts ir lasīšanas maratona finiša mēnesis, kad apkopojam savas domas par izlasīto, kā arī varam palepoties ar savu aktivitāti grāmatu lasīšanā. Aktīvākie grāmatu lasītāji, kuru starpā valdīja īsts sacensību gars, mācās 1. – 3. klasē, bet arī citā klašu grupās jauno grāmatu lasītāji netrūka.

Paldies skolotājiem un skolēniem par iesaisti, lasīšanu, grāmatu izvērtēšanu! Par to visiem iesaistītajiem mazas piemiņas dāvanas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.