Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskolai prieks par jaunu sadarbību, kas tapusi šajā pavasarī. Sanākot kopā Jauniešu organizācijai “Nītaureņi” no Nītaures, Jauno Līderu vidusskolai un Līgatnes Jauniešu telpu iniciatīvas grupai no Līgatnes, radās idejas nākotnes sadarbībām. Un pirmās idejas jau nonākušas īstenošanas stadijā. Tapis projekts “Spēles iekļaujošai ikdienai!”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, un paredz kopā partneriem veidot iekļaujošus notikumus un spēles jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kā arī radīt pamatu ilgtermiņa sadarbībai. Maijs ir aizritējis ļoti darbīgi. Esam izveidojuši atbalsta komandu, kas tiekas un diskutē, kā vairāk palīdzēt viens otram, veidojām savas spēles dažādās nodarbībās un darbnīcās un tās iegādājāmies, organizējām pasākumus Līgatnē un Nītaurē, kuros spēlēt spēles un satikties ar iedvesmojošiem cilvēkiem. Un līdz vasaras beigām būs vēl laivu brauciens, dienas nodarbības un citas aktivitātes. Šobrīd jau varam secināt, ka šī sadarbība nes brīnišķīgus rezultātus, kas iepriecina kā mazus, tā lielus un dažādo ikdienu ar plašu piedāvājumu un iespējām.

Atklāšanas pasākumā projekta partneri parakstījuši īpašu partnerības apliecinājumu, lai sadarbību nostiprinātu.

Lai top un izdodas!