Jauno Līderu vidusskola

Liels paldies 1. un 2.klašu dejotājiem un dziedātājiem, kuri kuplināja Līgatnes kultūras namā svētku koncertu ar raitiem dejas soļiem un skanīgām balstiņām! Paldies skolotājām Daigai Meisterei un Dacei Zariņai!