Jauno Līderu vidusskola

Mūsu sirsnīgais pavasara koncerts izskanējis! Mīļš paldies visiem tā veidotājiem un dalībniekiem! Īpašs paldies skolotājiem – Dacei Z., Daigai, Andrim, Gundegai, Indrai un Mārtiņam! Pavasaris ir laiks, kad daba pamostas no ziemas miega un atdzīvojas ar jaunu enerģiju un krāsām. Tas ir laiks, kas simbolizē izaugsmi, jaunus sākumus un neierobežotas iespējas. Katrs no jums ir šīs iedvesmas avots. Lai līderība ir kā pavasaris mūsu sirdīs un prātos, kas aug un kļūst par spēcīgu koku, sniedzot enerģiju un iedvesmu citiem. Mēs visi esam unikāli, talantīgi un spējīgi sasniegt savus mērķus. Lai spēks un izturība, lai pavasara enerģija un siltums ļauj skaisti noslēgt šī mācību gada pēdējo mēnesi. Lai izcili rezultāti visiem, kurus sagaida eksāmenu laiks! Vasara un brīvlaiks tuvojas!