Jauno Līderu vidusskola

Vasara skolas darbiniekiem ir laiks, lai mācītos un atpūstos! Šonedēļ skolas kolektīvs līderības un komandu treneres Ingas Šadurskas vadībā piedalījās mācībās par to, kā veidot veiksmīgu komandas sadarbību, izzinot sevi un komandas biedrus ar DISC metodi. Šī metode palīdz atpazīt savas un citu cilvēku stiprās puses komunikācijā, sadarbības veidošanā un arī izprast mūsu katra dažādību un to pieņemt. Protams, arī kopīga mācīšanās un sevis attīstība ietekmē organizācijas sasniegumus.