Jauno Līderu vidusskola

13.jūnijā radošā kvartāla ZEIT mājīgajās telpās norisinājās LIZDA Cēsu novada arodorganizācijas Padomes izbraukuma sēde, kurā kopā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu tika pārrunāts jau paveiktais un ieskicēti veicamie uzdevumi jaunajam mācību gadam. Sēdei beidzoties, tās dalībniekiem bija iespēja izstaigāt gleznainās Līgatnes takas, iepazīt mazu daļiņu vēstures un ielūkoties papīrfabrikas strādnieku dzīvoklītī zinošās, atraktīvās gides Indras Ramānes pavadībā. Savukārt Vienkoču parka izveidotājs un koka amatnieks Rihards Vidzickis iepazīstināja ar koka daudzajām izmantošanas iespējām. Karsto vasaras dienu mazliet vēsāku darīja Lustūža klints pagrabiņu apmeklējums, kur varēja iepazīties ar Aināra Vanaga ģimenes uzņēmuma „Līgatnes vīna darītava” sasniegto.

Paldies mūsu skolotājai, mūsu arodorganizācijas vadītājai Evijai Veidei par pasākuma organzēšanu un ciemiņu uzņemšanu un skolotājai Indrai Ramānei par lielisko ekskursiju Līgatnes ciemiņiem! Par jauki pavadīto dienu pateicība Zeit un Alisei Koļesņikovai, Aināram Vanagam, Indrai Ramānei un krodziņam „Pie Jančuka”.