Jauno Līderu vidusskola

Šajā pavasarī radās lieliska sadarbība, sanākot kopā Jauniešu organizācijai
“Nītaureņi” no Nītaures, Jauno Līderu vidusskolai un Līgatnes Jauniešu telpu
iniciatīvas grupai no Līgatnes. Kopā radās idejas nākotnes sadarbībām. Un pirmā
ideja realizējās projektā “Spēles iekļaujošai ikdienai!”, kas paredz kopā partneriem
veidot iekļaujošus notikumus un spēles jauniešu ar ierobežotām iespējām
iespējošanai un radīt pamatu ilgtermiņa sadarbībai.
Projekta ietvaros tika īstenoti vairāk nekā 20 iekļaujoši notikumi un radītas spēles
jauniešu ar ierobežotām iespējām iespējošanai, kā arī izveidota komanda ilgtermiņa
sadarbībai jauniešu labā.
Projekta laikā galvenokārt aktivitātes bija plānotas jauniešiem ar ierobežotām
iespējām vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aktivitātēs aizvadīto mēnešu laikā piedalījās
jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības; jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems
dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki, parādnieki);
jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar
grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā); jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir
hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi); jaunieši,
kuriem ir sociālie šķēršļi (vecuma, dzimums, etniskās, seksuālās, invaliditātes
diskriminācija, anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie
ieslodzītie, vielu un procesu atkarīgie); jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši
no ļoti attāliem lauku reģioniem, lauku jaunieši, jaunieši, kuriem ir ierobežotas
pakalpojumu iespējas).
Koši un neparasti projekts aprīļa beigās tika atklāts ar spēļu spēlēšanu, ideju
ģenerēšanu un pašu improvizētu preses konferenci par projektā sagaidāmajām
aktivitātēm.
Vairākkārt notika spēļu izstrādes un spēļu spēlēšanas darbnīcas Līgatnē, gan Jauno
Līderu vidusskolas telpās, gan skolas parkā, gan Nītaurē, biedrības “Nītaureņi” birojā
un ārpus tā.
Tika izveidota profesionāļu un domubiedru atbalsta grupu darbam ar jauniešiem,
kuriem ir ierobežotas iespējas iesaistīties vietējo kopienu norisēs. Grupā iesaistījās
NVO aktīvisti, skolu profesionāļi, darbā ar jaunatni iesaistītie, brīvprātīgie un jomas
profesionāļi.
Notika vairākas priecīgo sarunu pēcpusdienas ar lieliskiem iedvesmotājiem un
izglītotājiem. Sarunu kulminācijas bija 12.jūnijā, kad uz satikšanās notikumiem ar
mūsu Latvijas izlases hokejistiem Nītaurē un Līgatnē atnāca virs 250 dalībnieku.
Kupls pulks jauniešu kopā ar ģimenēm apmeklēja vakara piedzīvojumu spēli kopā ar
Māri Olti un visā Līgatnē bija dzirdams kā pie skolas maija beigās tika citādi
ieskandināta vasara ar spēlēm, rotaļām un ballīti.

Vasara pagāja spēļu izstrādes zīmē, dodoties laivu braucienā pa Gauju un piedaloties
izbraukuma telts aktivitātēs Līgatnē.
Vērtīgs ir projekta resursu klāsts – no dažādām spēlēm, kas iegādātas, līdz spēlēm,
kas pašu radītas. Gan izzinošas un izglītojošas, gan izklaidējošas un saliedējošas, gan
komandas garu stiprinošas, gan domāšanu rosinošas, gan fizisku aktivitāti veicinošas,
gan mierīgas sarunas atbalstošas. Īpašs prieks par orientēšanās spēli, valsts svētku
laika sarunu spēli, Līderības spēli un konfliktu risināšanas spēli, kas noderēs kā
partneriem, tā pašiem jauniešiem.
Projekts noslēdzās ar spēļu kafejnīcām un sarunām par nākotni Nītaurē un Līgatnē
augusta beigās.
Secinājumi ir vairāki – uzsāktā sadarbība ir jāturpina, jo tā ir profesionāla, jaudīga,
radoša un jauniešus un kopienu attīstoša. Gūtie resursi gan projekta, gan pēc
projekta laikā pieejami gan komandas dalībniekiem, gan jauniešiem brīvā laikā
aktivitātēm un dažādu nodarbību organizēšanai. Šis projekts deva impulsu arī citiem
jauniem projektiem un sadarbībām, kas turpinās.
Paldies visiem, kas iesaistījās projekta “Spēles iekļaujošai ikdienai!” aktivitātēs.

Projekts “Spēles iekļaujošai ikdienai!” tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2023. – 2025. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros. Projekts noritēja no 2023. gada 25. aprīļa līdz 2023. gada 31.
augustam.