Jauno Līderu vidusskola

Sveicam skolotājdienā Jauno Līderu vidusskolas skolotājus – Aiju, Andri, Baibu, Daci B., Daci O., Daci Za., Daci Zi., Daigu, Dainu, Dzintru, Egilu, Eviju, Gundegu, Gunti, Ilgu, Ilzi, Indru, Ingu B., Inga E., Ivetu, Jāni, Lieni, Ludmilu, Māri, Mārtiņu, Oskaru, Ritmu, Sabīni un Saivu! Paldies par darbu, ko darāt! Lai skolotāja profesija iedvesmo jauniem piedzīvojumiem!