Jauno Līderu vidusskola

Jauniešu organizācija “Nītaureņi” partnerībā ar Jauno Līderu vidusskolu radījuši jaunu
līdzdalības spēli «Iesaisties!». Tā tapusi, lai ikviens varētu stiprināt līdzdalības
prasmes un zināšanas par līdzdalības veidiem un iesaistīšanās iespējām vietējā,
nacionālā un starptautiskā mērogā. Spēle ir arī mācību materiāls, kas būs palīgs
ikvienam pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā un ļaus katram apzināties savas spējas
ietekmēt izaugsmes un pārmaiņu procesus. Spēle sastāv no 60 kartītēm, kas satur
teorētisku materiālu par pilsonisko līdzdalību un informāciju par gandrīz 60 dažādiem
līdzdalības veidiem, kā arī jautājumus par konkrēto līdzdalības veidu un izaicinājumu
paveikt kaut ko svarīgu savā kopienā, valstī vai pasaulē.

Spēli spēlē, iepazīstoties ar līdzdalības veidiem un organizējot sarunu par tiem,
atbildot uz jautājumiem un izaicinot sevi piedzīvot līdzdalību reālajā dzīvē. Spēli var
spēlēt individuāli, klasēs, grupās, diskusijās un citās aktivitātēs.

Piemērs spēles kartītei “Brīvprātīgā darba veikšana”. Redzams, ka vienā pusē ir teorētisks skaidrojums līdzdalības veidam. Otrā pusē ir jautājumi diskusijai, kādam radošam darbam, pārdomām, sarunai, kā arī izaicinājums piedzīvot līdzdalības formu reālajā dzīvē, kas šajā gadījumā ir pieteikšanās veikt brīvprātīgo darbu kā kopienas NVO.

Jaunajai līdzdalības spēlei “Iesaisties!” bijusi arī tās iepazīšanās tūre pa apkārtnes skolām un jauniešu centriem! Saņemtas jaukas atsauksmes un labi vērtējumi par spēles noderīgumu kā skolās, tā citur. Spēle noderīga, lai ikviens var stiprināt zināšanas par pilsonisko līdzdalību, sarunāties par svarīgo un, ja laiks ļauj, paveikt kādu līdzdalības izaicinājumu! Spēle izspēlēta Nītaurē, Līgatnē, Cēsu novada skolās un skolās Siguldā, Ropažos, Valmierā, Mazsalacā, Ogrē, Taurupē, Aknīstē, Alūksnē, Līvānos, Limbažos un Rīgā.

Projekta idejas un spēles līdzautors Mārtiņš Šteins min, ka līdzdalības spēle “Iesaisties!” tapusi, jo gan biedrība “Nītaureņi” vairāk nekā 10 gadu garumā dara labos darbos caur pilsoniskās līdzdalības veidiem, gan Jauno Līderu vidusskolā skolēni dažādos priekšmetos mācās par līdzdalības veidiem un piedzīvo tos praksē. Lai būtu radošāks mācību process un interesantāks piedzīvojums, praktiski līdzdarbojoties, radās ideja par mācību materiālu ar spēļu elementiem. Redzam, ka tie, kas materiālu un spēli jau redzējuši, izsakās atzinīgi. Šonedēļ spēli prezentējām arī Vidzemes augstskolas 14. konferencē pedagogiem un skolu līderiem un bija patīkami saņemt pozitīvu atgriezenisko saiti un novērtējumu par tā noderīgumu.

Demokrātijas pasaule ir ļoti daudzveidīga un mums visiem jāiesaistās savas kopienas un valsts veidošanā un jāiesaistās lēmumu pieņemšanas procesā, un spēle palīdz to veicināt un izaicina līdzdarboties!

Spēles spēlēšanas idejas ir daudz un dažādas – no individuālā darba, analizējot kādu konkrētu līdzdalības veidu, līdz diskusijām, forumiem, mācību stundām un nodarbībām. Te infografika par spēlēšanas idejām.

Spēle tapusi projektā “Līdzdarbojies kopā ar Nītaureņiem!”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.