Jauno Līderu vidusskola

Jauniešu organizācija “Nītaureņi” Cēsu novada Nītaurē sadarbībā ar Jauno Līderu vidusskolu Cēsu novada Līgatnē un skaistuma darbnīcu “LAMMBE” Nītaurē 2023.gadā īstenoja projektu “Bezatkritumu pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā.” ar mērķi iedzīvināt atkritumu šķirošanas un bezatkritumu pasākumu organizēšanas principus organizācijas, skolas un sabiedrības ikdienas dzīvē.

Aizvadītā pusgada laikā esam veikuši izpētes darbu, lai apzinātos lietas, ko jau darām, lai dzīvotu videi draudzīgāk, gan veikuši citas aktivitātes, nospraužot nopietnus nākotnes mērķus.

Apzināmies, ka tieši mūsu rokās ir vietējās apkaimes un pasaules dabas sargāšana un mums ir jāmaina savi ikdienas ieradumi, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Neskatoties, ka dzīvojam skaistās dabas vietās un tādas ir gan Nītaurē, gan Līgatnē, mēs tomēr atkritumus radām par daudz, šķirojam par maz un par daudzām videi draudzīgām aktivitātēm vispār esam aizmirsuši.

Kas ir projekta rezultāti?

1. Izveidota sadarbība starp NVO, skolu, komersantu, lai kopā efektīvāk un draudzīgāk ieviestu videi draudzīgas darbošanās un dzīvošanas paradumus. Veikts liels pētniecības darbs un iegūtas vairākas grāmatas, kas palīdzēja projektā un palīdzēs turpmāk. Izrādās, ka šajā partnerībā spējam radīt inovatīvas idejas un apmainīties iecerēm un kopā turpināt iedzīvināt projektā laikā radītās idejas. Projektā laikā tika apkopotas videi draudzīgās aktivitātes, ko partneri veic. Ir periodiska atkritumu šķirošana, pārtikas atkritumu mazināšana, bieži tiek piedomāts pie elektrības taupīšanas, tiek būtiski domāts pie plastmasas neizmantošanas, kur iespējams, kā arī citas aktivitātes.

2. Projekta ietvaros tika radīta sarunu un paradumu spēle “Zaļais dialogs”, kas mudina mainīt paradumus, ieviešot zaļa dzīvesveida principus savā ikdienā. Spēle liek apzināties, ka ikviens, kas ievēro vides un ilgtspējas principus, palīdz novērst klimata pārmaiņas! Mums ir iespēja uzzināt vairāk nekā 20 veidus, kā varam dzīvot, darboties, mācīties videi draudzīgāk un sarunāties par svarīgo, ieviešot videi draudzīgas dzīvošanas principus un paradumus. Katram ir jāpadomā, ka varam taupīt elektrību, šķirot visus atkritumus, taupīt ūdeni, mācīties dabā, neradīt pārtikas atkritumus vai atkritumus vispār, izmantot digitālos resursus, ziedot citiem noderīgas lietas, braukt uz skolu vai darbu ar velo vai iet kājām, izglītoties par klimata pārmaiņām, izvēlēties vietējo pārtiku un produktus, stādīt kokus un puķes, īstenot vides projektus, boikotēt nepārstrādājamo plastmasu vai ēst mazāk gaļu. Un tās nav visas idejas. Spēle ļauj par katru no veidiem sarunāties, atbildot uz konkrētajiem jautājumiem vai iniciējot savus jautājumus. Par spēli, paradumiem un jauno šķirošanas kārtību notika sarunas klasēs Līgatnē, organizācijā Nītaurē, lai palīdzētu paradumus iedzīvināt.

3. Projekta ietvaros tika veikta analīze un apkopoti 10 soļi, kā organizēt videi draudzīgu pasākumu skolā, NVO, sabiedrībā! Apkopoti soļi, par kuriem aizdomāties pasākumu organizēšanas procesā. Biedrība jau daudzus gadus šķiro vairāk nekā 80% no visiem atkritumiem, ko rada un vēlas tiekties uz darbību, kurā nerada atkritumus nemaz. Šādu nākotnes mērķi izvirza arī projekta partneri, tāpēc apņemas pirms pasākumiem pārrunāt minētos soļus, pārrunāt plānoto pirkumu lietderību un šķirošanas aspektus, taupības pasākumus un apzināsies savu lomu klimata pārmaiņu kontekstā.

4. Projekta laikā tapa īpašas mēbeles, kas pilda ne tikai šķirošanas konteineru funkciju, bet ir arī sēžammēbeles, tās ir mēbeles, kurā var glabāt spēles un sēžam spilvenus. Daudz bijām redzējuši, ka gan skolās, gan dažādās iestādēs plašu teritoriju aizņem šķirošanas konteineri. Mēs gribējām izstrādāt konceptu idejai, ka šķirošanas konteineri var būt kā mēbeles. Un mums izdevās pašiem vairākas šādas mēbeles uztaisīt. Tās pilda ne tikai atkritumu konteineru funkciju, bet arī ļauj apsēsties atpūtas brīžos, vai nodrošina galda funkciju dažādu lietu novietošanai. Biedrība sadarbībā ar skaistuma darbnīcu “LAMMBE” mēbeles pilnībā radīja saviem spēkiem.

Projekts noslēdzas, bet mērķi nākotnei paliek. Visi esam apņēmušies projekta laikā radītos paradumus ieviest ikdienas dzīvē. Esam apņēmušies sekmēt zaļo līderību un būt par piemēru kopienām Nītaurē un Līgatnē virzībā uz zaļu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, sargājot dabu mums apkārt un palīdzot mazināt klimata pārmaiņas.

Esam pateicīgi biedrībai “Zaļā brīvība” un iniciatīvas “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” komandai par doto iespēju īstenot šo projektu!

Raksts tapis projekta “Bezatkritumu pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā!” ietvaros.

Projekts tiek īstenots Iniciatīvas “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” ietvaros, kas tiek īstenota pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālam atbalstam. The Coca-Cola Foundation ir The Coca-Cola Company globālā filantropijas struktūrvienība, kas katru dienu tiecas risināt sabiedrības prioritātes starptautiskajās kopienās, kurās mēs dzīvojam un strādājam.

Materiāls atspoguļo aktivitātes “Bezatkritumu pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā!” īstenotāja viedokli.