Jauno Līderu vidusskola

Katru gadu AS „Latvijas valsts meži” aicina 6. klašu skolēnus apgūt dabaszinības kopīgā piedzīvojumā – meža ekspedīcijā.
Arī Jauno Līderu skolas 6.klases skolēni izmantoja šo piedāvājumu un devās uz Silvu, kur atrodas Austrumvidzemes mežsaimniecība. Darbinieki bija sagatavojuši 2 km garu pārgājienu mežā ar 10 izziņas pieturām, kurās bija jāveic praktiski vai radoši uzdevumi. Noslēgumā skolēnus sagaidīja pārsteigums – labiekārtota atpūtas vieta ar ugunskuru. Tur varējām atpūsties un pārrunāt redzēto un dzirdēto.
Klases audzinātāja Daiga