Jauno Līderu vidusskola

Šodien, 18.novembra priekšvakarā Cēsu koncertzālē tika godināti Cēsu novada pašvaldības laureāti nominācijai “Gada cilvēks”. Mūsu Jauno Līderu vidusskolas kolektīvs šai nominācijai izvirzīja direktores vietnieci mācību darbā Gundegu Pētersoni.
Gundega ir skolotāja un direktora vietniece izglītības jomā, līdz ar to viņa ir atbalsta plecs visos izglītības jautājumos. Papildus tiešajiem direktores vietnieces pienākumiem Gundega ļoti atbildīgi iesaistās skolas sabiedriskās dzīves organizēšanā, dažādu projektu realizācijā, koordinē skolas pašpārvaldes darbu. Gundegas pacietība un izdoma atspoguļojas skolas svētku noformējumos – izdoma, risinājumi, radošums ar vislielāko atbildības sajūtu tiek realizēti visdažādākajās svētku rotās skolas gaiteņos un dāvaniņās kolēģiem. Gundega vienmēr ir atvērta savai izaugsmei, meistarībai, un jaunais, atklātais Gundegai vienmēr izraisa ieinteresētību jauniem izaicinājumiem.
Sveicam Gundegu ar apbalvojumu!