Jauno Līderu vidusskola

Nobalso par ideju, kas nākusi no Līgatnes, Cēsu novada 2023. gada līdzdalības budžeta projektu konkursā!
Par ideju attīstīt Laivenes atpūtas parku Augšlīgatnē var nobalsot šajā linkā: https://balso.cesunovads.lv/…/laivenes-atputas-parks…
Balsot var ikviens Cēsu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Par vienu ideju persona drīkst balsot tikai vienu reizi. Kopā var balsot par divām idejām.
Balsot var Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros klātienē, un elektroniski, Cēsu novada pašvaldības balsošanas vietnē balso.cesunovads.lv, atbilstoši autorizācijas noteikumiem, izmantojot portāla Latvija.lv autentifikāciju.
Mūsu skolā jauniešiem mācām pilsoniskās līdzdalības prasmes. Šogad sadarbībā ar biedrību “Nītaureņi” tapusi arī līdzdalības spēle “Iesaisties”, kas ļauj iepazīt dažādas līdzdalības formas. Līdzdalības budžeta projektu konkurss ir viena no līdzdalības formām. Mēs kā iedzīvotāji varam iesaistīties ideju izvirzīšanā un balsojot nolemt, kuru ideju īstenot. Un balsot var jau no 16 gadu vecuma.
Palīdzam īstenoties idejai, kas nākusi no Līgatnes!