Jauno Līderu vidusskola

Aizvadīts piepildīts Valsts svētku mēnesis! Teju visos mācību priekšmetos esam pārrunājuši svarīgos jautājumus par un ap Latviju, esam aizdedzinājuši sveci Lāčplēša dienā, pieminot visus Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus, skatījāmies latviešu vecās un jaunās filmas, klausījāmies patriotisku mūziku, izkārām karogus, zīmējām Latviju, lasījām dzeju un rakstījām savu, spēlējām erudīcijas spēles, svinējām Latvijas 105. dzimšanas dienu, dziedājām un teicām paldies, lepojāmies ar Cēsu novada gada cilvēku mūsu skolā – Gundegu Pētersoni, un ēdām sarkanbaltsarkanus ēdienus pusdienās jaunajā skolas ēdamzālē un, protams, arī AS “Laima” gardās konfektes. Latvijas mīlestība mazās un lielās lietās ir neatsverama vērtība, kas caurvij visu mūsu jauno līderu ikdienu.