Jauno Līderu vidusskola

Ar šī gada sadarbības projektu “Bezatkritumu pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā”, kura mērķis ir iedzīvināt atkritumu šķirošanas un bezatkritumu pasākumu organizēšanas principus organizācijas, skolas un sabiedrības ikdienas dzīvē, mēs esam uzsākuši nozīmīgu ceļu uz videi draudzīgāku mācīšanos, dzīvošanu un darbošanos. Te skolotājs Mārtiņš iezīmē ceļa sākumu un izaicinājumus!

Projekts tika īstenots Tīri.Labi. iniciatīvas ietvaros! Kā mums sokas mērķu īstenošanā, ziņosim!

Esam apņēmušies sekmēt zaļo līderību un būt par piemēru kopienām virzībā uz zaļu un ilgtspējīgu dzīvesveidu, sargājot dabu mums apkārt un palīdzot mazināt klimata pārmaiņas.