Jauno Līderu vidusskola

2023. gada izskaņā vēlamies padalīties ar vienu skaistu un vērtīgu projektu. Šī gada vasarā Jauno Līderu vidusskolas skolotājs un biedrības “Nītaureņi” aktīvists Mārtiņš Šteins ar ideju par medijpratības spēli startēja konkursā “Inovatīvi mediju un informācijpratības mācību resursi”. Spēles ideja ieguva uzvaru šajā ideju konkursā. Šis atklātais konkurss bija daļa no projekta, kas tapis sadarbībā ar DW Akademie, ko atbalsta Vācijas Federālā ārlietu ministrija. Konkursa norisi vada Knowledge Economy Forum (Lietuva) kopā ar partneriem no Baltijas – Latvijas Drošāka interneta centru un Igaunijas Debašu biedrību. No katras Baltijas valsts tikai viena ideja šogad saņēma atbalstu, lai to īstenotu.

Šodien vēlamies dalīties ar ieskatu rezultātā. Ir tapusi medijpratības spēle “Patiesība.!?”. Tā radīta, lai iedzīvinātu medijpratības paradumus ikdienas dzīvē skolā, nevalstiskā organizācijā un sabiedrībā, apzinoties informācijas avotu dažādību un stiprinot spējas šos avotus kritiski analizēt.Spēle ir arī mācību materiāls, kas palīdz ikdienā stiprināt medijpratību, kā nozīmīgu 21.gs. prasmi. Spēli var spēlēt, iepazīstoties ar medijpratības tēmas jēdzieniem un sarunājoties par tiem, kā arī veicot erudīcijas uzdevumus un izaicinot sevi, veicot pārbaudījumus. Spēlēt var individuāli, klasē, grupā, diskusijā vai citādi. Spēli izstrādājusi biedrība «Nītaureņi» sadarbībā ar Jauno Līderu vidusskolu. Materiāls atspoguļo spēles izstrādātāja skatījumu. Spēle ir izstrādāta latviešu valodā un tulkota, un pielāgota arī angļu valodā.

Drīzumā medijpratības mācību materiāls – spēle tiks publicēta arī brīvpieejā visiem interesentiem! Paldies visiem, kas līdz šim iesaistījušies spēles izstrādē – Jauno Līderu vidusskola komandai un Jauniešu organizācija Nītaureņi komandai, spēles līdzautoriem Mārtiņš Šteins un Betija Vildiņa, dizaina autorei Inese Skrapce, tulkotājai Liene Andrevica!

At the end of 2023, we wish to share with You a beautiful and valuable project. This summer, Martins Steins, a teacher at Leaders’ school of Ligatne and an activist of the “Nītaureņi” association, launched an idea for a media literacy game to participate in game creation competition “Innovative Media and Information Literacy Educational Resources”. The game idea won in this idea contest. This open competition was part of a project developed in cooperation with DW Akademie, supported by the German Federal Foreign Office. The competition was organized by the Knowledge Economy Forum (Lithuania) along with partners from the Baltics – Latvijas Drošāka interneta centrs and Estonia’s Debate Association. From each Baltic country, only one idea received support this year to be implemented.Today, we wish to share an insight into the results. A media literacy game “Truth.!?” has been created. It is designed to develop media literacy habits and implement them in everyday life at school, in non-governmental organizations, and society, to help recognize the diversity of information sources and strengthen the ability to critically analyze the sources.

The game is also an educational material, that helps to strengthen media literacy on a daily basis as an important 21st-century skill.

The game can be played by learning the terms of media literacy and discussing them, as well as performing quiz tasks and by challenging oneself with challenges and tasks.

It can be played individually, in a classroom, in a group, in a discussion or in other ways. The game was developed by the “Nītaureņi” association in collaboration with Leaders’ school of Ligatne.T

he material reflects the viewpoint of the game’s developers.

The game has been developed in Latvian and translated and adapted into English.Soon, the media literacy educational material – the game- will be published and will be available for free to all those interested! Thank you very much:German Federal Office Foreign Ministry, DW Akademie, Žinių ekonomikos forumas, Latvijas Drošāka interneta centrs, Eesti VäitlusseltsVācijas vēstniecība Rīgā-Deutsche Botschaft Riga

Spēļu vizuālais izskats