Jauno Līderu vidusskola

Šodiena skolā piepildīta ar visdažādākajām aktivitātēm, bet pa mazo brīvo brītiņu Skolotāju istabā kafijas pauzītē sarunas ar rakstnieci Noru Ikstenu un mākslinieci Kristiānu Dimiteri. Un skolas bibliotēka tiek pie dāvanām – divām, pavisam jaunām grāmatām… 😇