Jauno Līderu vidusskola

21.februārī Jauno Līderu vidusskolā Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 10. – 12.klases skolēniem bija iespēja piedalīties muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Dzeja. Drāma. Mēs”. Muzejpedagoģisko nodarbībukultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros realizēja E. Veidenbauma muzejs “Kalāči”. Nodarbības laikā, strādājot grupās, skolēniem bija iespēja iepazīties ar Eduarda Veidenbauma dzeju, to lasot, analizējot, kā arī mēģinot attēlot izlasīto. Ar piedzīvotajām emocijām, sajūtām skolēni nodarbības noslēgumā dalījās viens ar otru.