Jauno Līderu vidusskola

Diplomu birums Skatuves runas konkursā!

Ceturtdien, 7. martā Cēsīs notika Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta, kurā piedalījās 1. – 12.klašu skolēni no visa Cēsu novada. Konkursā skolēniem bija žūrijas izvērtējumam jānodod 2 uzdevumi – prozas darbs un latviešu autora dzeja.

Skatuves runas konkursā mūsu skolu pārstāvēja:

1.klases grupā – Pēteris Liepiņš, ieguva I pakāpes diplomu.

2., 3.klašu grupā – Kristena Strazdiņa, Mārtiņš Smerliņš un Elva Stauvere. Visi ieguva I pakāpes diplomus!

4.-6.klašu grupā – Anete Gulbe un Rūta Melne. Abas meitenes ieguva II pakāpes diplomus! Kristaps Zilgalvis un Gustavs Kārlis Brečs. Abiem puišiem – I pakāpes diplomi!

7.-9.klašu grupā – Kristaps Briedis ieguva II pakāpes diplomu, bet Evelīna Gulbe un Kristiāna Eglīte ieguva I pakāpes diplomus!

Savukārt, 8.klases skolniece Anete Jete Breča (skolotāja Evija Veide) ieguva AUGSTĀKĀS PAKĀPES diplomu un tiesības piedalīties Skatuves runas konkursa 2.kārtā Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā Limbažu Bērnu un jauniešu centrā 9.aprīlī!

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par drosmi un uzdrīkstēšanos publiski uzstāties!

Paldies arī kolēģiem Ilzei Treifeldei, Dacei Zariņai, Lienei Pīlēģei, Dzintrai Upītei un Evijai Veidei par papildus teicami paveikto darbu, sagatavojot skolēnus Skatuves runas konkursam! 🪻