Jauno Līderu vidusskola

SKOLAS PADOMES LĒMUMS par individuālajiem mācību piederumiem 2022./2023.m.g., ko nodrošina izglītojamo vecāki vai personas, kas realizē aizgādību.