Jauno Līderu vidusskola

SKOLAS PADOMES LĒMUMS par individuālajiem mācību piederumiem 2020./2021.m.g., ko nodrošina izglītojamo vecāki vai personas, kas realizē aizgādību.