Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskola
Juridiskā adrese: Strautu iela 4
Līgatne
Līgatnes novads
LV-4110
mob. tālr. skolotāju istabā 29418605
e-pasts: skola@jlv.lv

Administrācijas pieņemšanas laiks (vēlama iepriekšēja pieteikšanās):
      Pirmdienās 15.00 – 17.30
      Piektdienās 8.00 – 12.00

 • Direktore
  Saiva Vītola
  mob. 26361250
  e-pasts: saiva.vitola@jlv.lv
 • Direktora vietniece izglītības un audzināšanas jomā:
  Gundega Pētersone
  e-pasts: gundega.petersone@jlv.lv

Skolas rekvizīti:
Līgatnes novada dome

Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110
reģ. Nr. 90000057333
PVN maksātāja Nr. 90000057333
konta Nr.: LV47HABA0551012412261
bankas kods: HABALV22
konta Nr.: LV45UNLA0050014285716
bankas kods: UNLALV2X