Jauno Līderu vidusskola

Jauno Līderu vidusskola
Juridiskā adrese: Strautu iela 4
Līgatne
Cēsu novads
LV-4110
mob. tālr. skolotāju istabā 29418605
e-pasts: skola@jlv.lv

Administrācijas pieņemšanas laiks (vēlama iepriekšēja pieteikšanās):
      Pirmdienās 15.00 – 17.30
      Piektdienās 8.00 – 12.00

 • Direktore
  Saiva Vītola
  mob. 26361250
  e-pasts: saiva.vitola@jlv.lv
 • Direktora vietniece izglītības jomā:
  Gundega Pētersone
  e-pasts: gundega.petersone@jlv.lv
 • Direktora vietnieks audzināšanas jomā:
  Mārtiņš Šteins
  e-pasts: martins.steins@jlv.lv

Skolas rekvizīti:
Maksātājs: Cēsu novada pašvaldība

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
Reģ. Nr. 90000031048
PVN maksātāja Nr. 90000031048
konta Nr.: LV51UNLA0004013130835
bankas kods: a/s SEB banka
e-pasts: dome@cesunovads.lv
tālrunis: 64161800

Saņēmējs: Jauno Līderu vidusskola
Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Reģ. Nr. 40900036217