Jauno Līderu vidusskola

No 2020.gada 13.janvāra ieskaišu grafiks pieejams elektroniskajā žurnālā “e-klase”.