Jauno Līderu vidusskola
N.p.k. Skolotājs Konsultācija
Diena Laiks
1. Ludmila Belogrudova Pirmdiena 8.40 – 9.10

16.40 – 17.00

2. Daina Bērziņa Otrdiena 16.30 – 17.30
3. Sabīne Birzniece Trešdiena 8.50 – 9.10

15.50 – 16.10

4. Inga Bogdanova Otrdiena 8.30 – 9.10
5. Inga Else Pirmdiena 14.10 – 14.50

15.00 – 15.40

6. Ilga Gablika Pirmdiena

Trešdiena

14.10 – 14.50

14.10 – 15.15

7. Iveta Krastiņa Piektdiena 15.00 – 15.35
8. Andris Liniņš Trešdiena 14.00 – 15.00
9. Daiga Meistere Otrdiena

Piektdiena

15.30 – 16.30

13.20 – 14.25

10. Jānis Kozlovs Pirmdiena 14.10 – 14.40
11. Liene Pīlēģe Pirmdiena

Ceturtdiena

15.00 – 16.10

15.00 – 16.10

12. Gundega Pētersone Pirmdiena 16.00 – 16.20
13. Guntis Rozītis Ceturtdiena 15.50 – 16.10
14. Mārtiņš Šteins Pirmdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

16.30 – 17.00

15.50 – 16.30

15. Ritma Timermane Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.30 – 9.10

8.30 – 9.10

14.10  – 15.50

16. Ilze Treifelde Otrdiena

Piektdiena

14.00 – 16.15

12.00 – 13.00

17. Dzintra Upīte Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

13.15 – 13.55

8.00 – 8.25

15.00 – 15.40

18. Evija Veide Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

16.30 – 17.00

15.00 – 15.30

19. Saiva Vītola Ceturtdiena 14.00 – 14.15
20. Dace Zariņa Pirmdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

12.50 – 14.00

8.00 – 8.25

12.50 – 13.20

21. Indra Ramāne Ceturtdiena 12.55 – 13.00
22. Aija Ziediņa Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.40

7.40 – 8.15

8.30 – 9.10

7.40 – 8.30

23. Dace Zilvere Otrdiena 11.50 – 12.10

13.00 – 13.15