Jauno Līderu vidusskola
N.p.k. Skolotājs Konsultācija
Diena Laiks
1. Dace Bērziņa Trešdiena

Piektdiena

7.50 – 8.20

7.50 – 8.18

2. Daina Bērziņa Otrdiena 15.00 – 16.10
3. Ilga Gablika Ceturtdiena 14.00 – 14.52
4. Juris Jonelis Piektdiena 15.40 – 15.50
5. Sandis Kalējs Ceturtdiena 16.30 – 16.55
6. Ilona Kazaka Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.31

7. Iveta Krastiņa Piektdiena 15.40 – 15.47
8. Andris Liniņš Trešdiena 15.00 – 15.31
9. Daiga Meistere Pirmdiena

Otrdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.37

10. Agris Peipiņš Ceturtdiena 8.10 – 8.21
11. Liene Pīlēģe Otrdiena 12.00 – 12.57
12. Guntis Rozītis Piektdiena 15.00 – 15.28
13. Mārtiņš Šteins Pirmdiena 11.40 – 11.52
14. Ritma Timermane Otrdiena

Ceturtdiena

14.10 – 14.57

15.00 – 15.47

15. Ilze Treifelde Otrdiena

Piektdiena

12.10 – 12.50

12.10 – 12.39

16. Dzintra Upīte Ceturtdiena 15.00 – 15.43
17. Evija Veide Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.35

15.00 – 15.35

15.00 – 15.36

18. Saiva Vītola Trešdiena 8.20 – 8.37
19. Dace Zariņa Trešdiena 13.20 – 14.18
20. Maija Zēmele-Bauere Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

12.50 – 13.20

8.00 – 8.30

11.40 – 12.05

21. Aija Ziediņa Pirmdiena

Otrdiena

15.10 – 15.50

7.50 – 8.17

22. Dace Zilvere Pirmdiena 8.00 – 8.23