Jauno Līderu vidusskola
N.p.k. Skolotājs Konsultācija
Diena Laiks
1. Dace Bērziņa Trešdiena

Piektdiena

7.50 – 8.30

7.50 – 8.20

2. Daina Bērziņa Trešdiena 16.30 – 16.50
3. Ilga Gablika Pirmdiena 14.10 – 15.20
4. Juris Jonelis Piektdiena 11.40 – 12.00
5. Sandis Kalējs Ceturtdiena 15.50 – 16.30
6. Ilona Kazaka Otrdiena

Trešdiena

7.50 – 8.30

8.00 – 8.30

7. Iveta Krastiņa Piektdiena 11.40 – 12.00
8. Andris Liniņš Otrdiena 15.00 – 15.50
9. Daiga Meistere Pirmdiena

Ceturtdiena

15.00 – 16.00

14.10 – 15.00

10. Inga Bogdanova Ceturtdiena 8.50 – 9.10
11. Liene Pīlēģe Otrdiena 13.00 – 13.55
12. Gundega Pētersone Ceturtdiena 15.00 – 15.15
13. Guntis Rozītis Piektdiena 15.40 – 15.55
14. Mārtiņš Šteins Pirmdiena 14.55 – 15.30
15. Ritma Timermane Otrdiena

Ceturtdiena

14.10 – 15.35

15.00 – 16.00

16. Ilze Treifelde Pirmdiena

Piektdiena

13.10 – 13.50

13.10 – 13.40

17. Dzintra Upīte Otrdiena 15.00 – 15.40
18. Evija Veide Pirmdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

15.50 – 16.25

19. Saiva Vītola Ceturtdiena 15.00 – 15.30
20. Dace Zariņa Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.20 – 14.00

13.20 – 14.00

13.20 – 13.50

21. Maija Zēmele-Bauere Pirmdiena

Pirmdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

11.50 – 12.1012.50 – 13.20

11.40 – 12.10

11.50 – 12.10

22. Aija Ziediņa Trešdiena

Ceturtdiena

14.00 – 15.00

7.45 – 8.15

23. Dace Zilvere Pirmdiena 8.00 – 8.30