Jauno Līderu vidusskola

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā:

Diagnosticējošie darbi 3.klases izglītojamiem:

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem:

Diagnosticējošais darbs 11.klases izglītojamiem:

Valsts pārbaudes darbi 9. klases izglītojamiem:

Valsts pārbaudes darbi, pabeidzot 12. klasi:
Centralizētie eksāmeni notiek:

Vispārējās izglītibas sertifikātus plānots izsniegt 2021. gada ,,,.jūlijā.