Jauno Līderu vidusskola

Valsts pārbaudes darbi 2023./2024. mācību gadā:

Pamatskola:

 1. Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā.
 2. Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā.
 3. Matemātikā: 2024. gada 4. jūnijā.
Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

 1. Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā.
 2. Matemātikā:  2024. gada 12. jūnijā.
 3. Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.

Vidusskola:

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

Fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī*;

Bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 24. aprīlī;

Dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī): 2024. gada 30. aprīlī.

Papildtermiņā (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot darbu noteiktajos laikos) – 2024. gada 8. maijā*.

Centralizētie eksāmeni notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 1. Latviešu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā.
 2. Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā.
 3. Matemātikā: 2024. gada 10. jūnijā*.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

 1. Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 13. maijā.
 2. Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 15. maijā.
 3. Kultūrā un mākslā: 2024. gada 17. maijā.
 4. Ģeogrāfijā: rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā.
 5. Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 27. maijā.
 6. Angļu valodā: rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā.
 7. Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā.
 8. Vēsturē: 2024. gada 17. jūnijā.

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem (skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos) notiek:

Optimālajā mācību satura apguves līmenī:

 1. Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā.
 2. Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā.
 3. Latviešu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā.
 4. Matemātikā: 2024. gada 27. jūnijā.

Augstākajā mācību satura apguves līmenī:

 1. Angļu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā.
 2. Vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā.
 3. Dizainā un tehnoloģijās: 2024. gada 21. jūnijā.
 4. Latviešu valodā un literatūrā: 2024. gada 25. jūnijā.
 5. Sociālajās zinātnēs: 2024. gada 26. jūnijā.
 6. Kultūrā un mākslā: 2024. gada 3. jūlijā.
 7. Ģeogrāfijā: rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā.
 8. Vēsturē: 2024. gada 9. jūlijā.

Sertifikātu izsniegšana

Eksāmenu sertifikāti būs pieejami elektroniskā formātā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS), kā arī, autorizējoties caur internetbanku vai e-parakstu portālā Latvija.lv:

 • Sertifikātus par pamatizglītību plānots izsniegt no 2024. gada 1. jūlija;
 • Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību – no 2024. gada 11. jūlija;
 • Tiem, kuri kārto eksāmenus papildtermiņā – no 2024. gada 17. jūlija.

Par katru valsts pārbaudes darbu tiks sagatavots atsevišķs sertifikāts, kurā tiks norādīts vērtējums procentos.