Jauno Līderu vidusskola

Valsts pārbaudes darbi 2021./2022. mācību gadā:

Diagnosticējošie darbi 3.klases izglītojamiem:

 • latviešu valodā 17.februārī
 • matemātikā 23.februārī

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem:

 • latviešu valodā 16.februārī
 • matemātikā 24.februārī
 • dabaszinībās 3.martā

Valsts pārbaudes darbi 9. klases izglītojamiem:

 • latviešu valoda 24., 25.maijā
 • matemātika 27.maijā
 • vēsture 7.jūnijā

Valsts pārbaudes darbi (CE) 11. klasei:

 • angļu valodā 10., 11.maijā
 • matemātikā 24.maijā
 • latviešu valodā 26.maijā (raksti), 1.jūnijā (mutvārdi)

Vispārējās izglītibas sertifikātus plānots izsniegt 2022. gada 29.jūnijā.