Jauno Līderu vidusskola

Brīvdienās mācās skolotāji

Kad skolēniem brīvlaiks, mācās skolotāji. Rudens brīvdienās mūsu skolas pedagogi LU pasniedzēja Ulda Dzērves vadībā pilnveidoja savas zināšanas par efektīvu mācību stundu. Diskusijās un grupu darbā tika pārrunāts, kā izmērīt stundā sasniedzamo rezultātu, par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti un mācīšanos. Skolotājiem jāizpilda arī mājas darbs, lai nākamreiz tiktos kursu turpinājumā 9.novembrī.

Prakses dienas Jauno Līderu vidusskolā

Šajā mācību gadā prakses dienas norisinājās 13.un 14.oktobrī, tajās iesaistījās 8. un  9.klases skolēni. Prakses dienas ir Jauno Līderu vidusskolas mācību procesa sastāvdaļa, kur skolēnu uzdevums ir iepazīt kādu no piedāvātajām profesijām, lai noskaidrotu, vai varētu kādreiz nākotnē to izvēlēties kā savu. Darba devēji atzīst, ka tā ir laba pieredze gan skolēniem, gan viņiem pašiem, … […]

Piektklasnieki iepazīst Līgatni

    Arī 5. klase oktobrī devās pārgājienā pa Līgatni. Mūsu ceļš veda gan gar mājām, gan gar Gauju, gan caur mežu, kur kāpām dubļainā kalnā un pārvarējām dažādus šķēršļus, ko pati daba mums bija sagādājusi. Ceļā sastapām divas stirnas, divas vāveres un daudzus putnus. Pie Skaļupēm kurinājām ugunskuru, cepām desiņas un zefīrus, kā arī, … […]

Pārgājiens “Izbaudi Līgatnes dabu!”

9.klase 16.oktobra rītā devās pārgājienā “Izbaudi Līgatnes dabu!”. Vispirms no skolas uz Gaujasmalu! Pa ceļam apskatījām alas, kas atrodas aiz papīrfabrikas un avotiem. Tālāk no Gaujasmalas cauri mežiem, garām Cepurkalnam dodamies uz “Skaļupēm”, kur pareizo ceļu mums visiem rādīja Emīls. Tur noteikti mums bija jāapskata Mitoloģijas taka gar Gauju. Pa ceļam, atpūtai paredzētajā vietā, paēdām … […]

Šodien ciemos krusttēvs Māris!

Šodien ciemos 10.klases krusttēvs Māris! Esam nepacietīgi gaidījuši Māra Oltes viesošanos un kopējo nodarbību ar jaunās programmas pirmajiem īstenotājiem – 10.klasi. Vispirms skolas telpās notika 10.klases skolēnu, klases audzinātāja Mārtiņa un Māra diskusija par ikdienu, veicamajiem darbiem, sadzīvi, mācību procesu. Pēc sarunām skolēni aizveda savus pieaugušos draugus, skolotājus Mārtiņu un Māri ekskursijā pa savām iemīļotajām … […]

ESF projekts PuMPuRs mūsu skolā

Jauno Līderu vidusskolā tiek realizēts ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalst priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta mērķis ir: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 614 izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu  un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras … […]

Šķirosim atbildīgi!

Mūsu skolai ir izveidojusies laba sadarbība ar mācību centru “Urda”,kur katra apmeklējuma laikā var uzzināt daudz ko ikdienas dzīvē noderīgu. 3.un 4.klases skolēni 13.oktobrī darbojās aktivitātēs par atkritumu šķirošanu. Lai gan šķiet, ka tēma ir ļoti zināma un vairākkārt pārrunāta, tomēr bērni saprata, ka ir jābūt uzmanīgiem un atbildīgiem, lai nekļūdītos pie konteineriem  un samazinātu … […]

Jaunāko klašu skolēni mācās dabā

     Atbalstot Eiropas sporta nedēļu, Jauno Līderu vidusskolas 1. klase 9. oktobrī devās iepazīt Līgatni. Pārgājiena galamērķis bija Cepurkalns. Noklausījušies teiku par Cepurkalna rašanos un veicot dažādus uzdevumus mežā, pirmklasnieki noslēpumaino kalnu atrada un tā virsotni “iekaroja” skriešus. Mājupceļā Pavāru mājas laipnais saimnieks izrādīja bērniem Dabas vērotāju dārza piedāvātās iespējas. 2.klases skolēniem bija jāveic … […]

Piecelies un piecel draugu!

Atbalstot Eiropas Sporta nedēļas ideju – piecelies un piecel draugu – 12,klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Beāti Kobilinsku devās rudens pārgājienā pa gleznaino Līgatnes apkārtni. Gar Gaujas krastiem un Skaļupes pakalniem tika nostaigāti 20 km un skolēni atzina, ka pats svarīgākais ir izkustēties labā kompānijā. Tas esot bijis fantastiski! Jaunieši aicina arī visus pārējos … […]

Pašportrets – ne visai viegls uzdevums… Un vēl pirmklasniekam!

Jaunās kompetences mācību stundā – izaicinājums skolotājam, bet galarezultāts iepriecinošs ar gandarījuma sajūtu gan skolēnam, gan procesa vadītājam! Vizuālā māksla 1.klasei, kur dažu mācību stundu gala produkts – katra skolēna pašportrets. Mācību procesa pirmajās stundās tika pētīts slavenu mākslinieku gleznu reprodukcijas, lai saprastu kā mākslinieki pašportretos atklāj savu personību. Nākamais solis ir nu jau domu … […]

Mācības, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem!

Jauno Līderu vidusskolas 10. klasei mācības noris, ieviešot projektā Skola2030 pilnveidoto saturu. Viens no jauninājumiem ir kurss “Kultūra un māksla”. Sasniedzamie rezultāti šajā kursā ir skolēnu kultūras izpratnes veidošana un piedzīvošana klātienē dažādus mākslas veidus, tāpat skolēns veido interesi par dažādām kultūras izpausmēm, veido savu identitāti, novērtē emocionālo un estētisko pieredzi, kā arī ļaujas daudzveidīgam … […]

Vecā šķūnīša stāsts

2020.gada septembris bija liktenīgs skolas šķūnītim…. Nojaucām, jo bija kļuvis vecs un bīstams… Droši vien, ka šķūnītim ir daudz skaisti stāsti! Par to arī liecināja tajā atrastais kultūras slānis, kas gan bija ļoti cietis no caurā jumta un pussabrukušajiem šķūņa sāniem. Šķūnītī varēja redzēt visu gadu desmitu skolas saimnieku izpausmes, gan stiprinot šķūnīša sānus, gan … […]