Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanu no skolēnu dzīves vietas līdz izglītības iestādei un otrādi veic Autotransporta direkcija (izdevumus sedz Līgatnes apvienības pārvalde; sabiedriskajā transportā jāuzrāda skolā izsniegto braukšanas karti) un Līgatnes apvienības pārvalde, nodrošinot skolēnu pārvadājumus ar 19-vietīgu autobusu.

Skolēnu pārvadājumus regulē Līgatnes novada domes Saistošie noteikumi Nr.16/5
“Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”. 

Pašvaldības skolēnu autobusa kursēšanas laiki 2021./2022.m.g.:

7:00 Garāža
7:15 Kalna Skabarži, Līgatnes pagasts, Asaru ceļš
7:22 Pagrieziens uz Gulbjiem, Līgatnes pagasts, Asaru ceļš
7:30 PII “Zvaniņi”, Spotra iela 14, Augšlīgatne
7:35 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2, Augšlīgatne
7:40 Vecbiemi, Līgatnes pagasts, Vidzemes šoseja
7:40 Odziņas, Līgatnes pagasts, Ķempju ceļš
7:44 Birzgaļi, Līgatnes pagasts, Ķempju ceļš
7:46 Ķempju bazn., Līgatnes pagasts, Ķempju ceļš
7:48 Kempji (Rijnieki), Līgatnes pagasts, Ķempju ceļš
7:54 Skaļupes, Līgatnes pagasts
8:02 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
8:15 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
8:25 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2
8:30 Garāža vai braucieni pēc norīkojuma
13:00 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
13:10 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2
13:15 PII “Zvaniņi”, Sporta iela 14
14:10 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
14:20 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2
14:25 PII “Zvaniņi”, Sporta iela 14
14:35 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
15:00 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
15:05 Skaļupes, Līgatnes pagasts
15:08 Ķempju bazn., Līgatnes pagasts
15:15 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2
15:20 PII “Zvaniņi”
15:25 “Ezernieki”, Līgatnes pagasts
15:30 Veikals ELVIS, Augšlīgatne
15:40 Kalna Maļļi
15:50 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2
16:00 Pagrieziens uz Gulbjiem, Līgatnes pagasts, Asaru ceļš
16:10 Kalna Skabarži, Līgatnes pagasts, Asaru ceļš
16:30 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4
16:40 Ķempji; veikals ELVIS; Ratnieki (pēc pieprasījuma)
18:20 Zvaniņi – Gulbji – Ķempji – Skaļupes – Gaujasmala – Garāža (pēc pieprasījuma)
19:50 Zvaniņi – Gulbji – Ķempji – Skaļupes – Gaujasmala – Garāža (pēc pieprasījuma)


Jautājumu, ierosinājumu, problēmu gadījumā zvanīt pa tālruni JLV saimniecības pārzinei Aijai Dzenei 28766095, Līgatnes apvienības pārvaldes Jaunatnes un izglītības lietu speciālistei Dacei Bērziņai 26866855, skolas direktorei Saivai Vītolai 26361250.
Skolēnu autobusa kustību saraksts var tikt mainīts konkrētai dienai. Ar izmaiņām var iepazīties pie skolas  ziņojuma dēļa, pie skolas dežuranta, saimniecības pārzines, autobusa šofera, skolēnus ar izmaiņām iepazīstina arī klases audzinātāji.