Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanu no skolēnu dzīves vietas līdz izglītības iestādei un otrādi veic Autotransporta direkcija (izdevumus sedz Līgatnes novada dome; sabiedriskajā transportā jāuzrāda skolā izsniegto braukšanas karti) un Līgatnes novada dome, nodrošinot skolēnu pārvadājumus ar 19-vietīgu autobusu.

Skolēnu pārvadājumus regulē Līgatnes novada domes Saistošie noteikumi Nr.16/5
“Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”. 

Pašvaldības skolēnu autobusa kursēšanas laiki 2019./2020.m.g.:

7:00 veikals “ELVI”
7:15 “Kalna Skabarži”
7:22 Pagrieziens uz “Gulbjiem”
7:30 PII “Zvaniņi”
7:35 Augšlīgatne, Upes iela 2 (Sporta centrs, AJS)
7:38 “Vecbiemi”
7:41 Ķempju pagrieziens
7:44 “Birzgaļi”
7:46 Ķempju baznīca
7:48 Ķempji, “Rijnieki”
7:54 Skaļupes
7:58 Līgatne, Cēsu iela
8:10 LNV – Augšlīgatne, Upes iela 2 – PII “Zvaniņi”
14:10 LNV – Augšlīgatne, Upes iela 2 (Sporta centrs, AJS)
14:20 Augšlīgatne, Upes iela 2 – MMS
15:00 LNV
15:05 Ķempji
15:15 Augšlīgatne, Upes iela 2 (Sporta centrs, AJS)
15:20 MMS, PII “Zvaniņi”
15:25 veikals “ELVI” – “Kalna Maļļi” (pirmdienās, otrdienās)
16:20 veikals “ELVI”
16:25 Augšlīgatne, Upes iela2 (Sporta centrs, AJS)
16:35  “Kalna Skabarži”
16:55 LNV – Ķempji – “Gulbji” – Ratnieki – veikals “ELVIS” (trešdienās, piektdienās dejotājiem)
17:00 veikals “ELVI” – “Kalna Maļļi” (cetrurtdienās)
18:20 MMS, PII “Zvaniņi” – “Gulbji” – Ķempji – Skaļupes – Gaujasmala (pieturas pēc pieprasījuma)
19:50 MMS, PII “Zvaniņi” – “Gulbji” – Ķempji – Skaļupes – Gaujasmala (pieturas pēc pieprasījuma)

Skolēnu autobusa kustību saraksts var tikt mainīts konkrētai dienai. Ar izmaiņām var iepazīties pie skolas  ziņojuma dēļa, pie skolas dežuranta, saimniecības pārzines, autobusa šofera, skolēnus ar izmaiņām iepazīstina arī klases audzinātāji.

Jautājumu, ierosinājumu, problēmu gadījumā zvanīt pa tālruni LNV saimniecības pārzinei Aijai Dzenei 28766095, domes pārstāvei Jaunatnes un izglītības lietu speciālistei Dacei Bērziņai 26866855, skolas direktorei Saivai Vītolai 26361250.

Satiksmes autobusu saraksts:

LĪGATNE – FABRIKA FABRIKA – LĪGATNE
6:00 Līgatne – Fabrika 6:16 Fabrika – Līgatne
7:30 Līgatne – Fabrika 6:38 Fabrika – Līgatne
8:33 Līgatne – Fabrika 7:58 Fabrika – Līgatne
10:25 Līgatne – Fabrika 9:07 Fabrika – Līgatne
12:07 Līgatne – Fabrika 11:04 Fabrika – Līgatne
13:27 Līgatne – Fabrika 12:50 Fabrika – Līgatne
16:35 Līgatne – Fabrika 14:08 Fabrika – Līgatne
17:33 Līgatne – Fabrika 16:00 Fabrika – Līgatne
19:17 Līgatne – Fabrika 17:13 Fabrika – Līgatne
18:10 Fabrika – Līgatne
19:50 Fabrika – Līgatne