Jauno Līderu vidusskola

Cēsu novada Līgatnes apvienības izglītības iestāžu izglītojamo pārvadāšanu no skolēnu dzīves vietas līdz izglītības iestādei un otrādi veic Autotransporta direkcija (izdevumus sedz Cēsu novada pašvaldība; sabiedriskajā transportā jāuzrāda skolā izsniegto braukšanas karti) un Līgatnes apvienības pārvalde, nodrošinot skolēnu pārvadājumus ar diviem autobusiem: 19-vietīgu un 9-vietīgu.

Skolēnu autobusu kustības grafiks pieejams šeit.


Jautājumu, ierosinājumu, problēmu gadījumā zvanīt pa tālruni JLV saimniecības pārzinei Aijai Dzenei 28766095, Līgatnes apvienības pārvaldes Jaunatnes un izglītības lietu speciālistei Dacei Bērziņai 26866855, skolas direktorei Saivai Vītolai 26361250.
Skolēnu autobusa kustību saraksts var tikt mainīts konkrētai dienai. Ar izmaiņām var iepazīties pie skolas  ziņojuma dēļa, pie skolas dežuranta, saimniecības pārzines, autobusa šofera, skolēnus ar izmaiņām iepazīstina arī klases audzinātāji.