Jauno Līderu vidusskola

Ēdināšanas organizācijas kārtība Jauno Līderu vidusskolā:

  • Skola nodrošina divreizēju ēdināšanu dienā – pusdienas un launagu. Ēdināšanu nodrošina skolā uz vietas gatavots ēdiens ar ļoti jauku un atbildīgu saimniecīšu gādību!
  • Pusdienu starpbrīži:

11.40 – 12.10 (1.- 6. klases)
12.50 – 13.20 (7. – 12. klases)

Cēsu novada domes 2022.gada 6.oktobra sēdē (Cēsu novada domes lēmums Nr.584, 06.10.2022., labojumi Nr.624, 03.11.2022.) tika apstiprināta ēdienu porciju pašizmaksa (no 2022.gada 1.novembra):

pusdienas EUR 2,15, launags EUR 0,90.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novadā lasīt šeit.

Ēdināšanas pakalpojuma atteikumu visu 1. – 12. klašu skolēniem pieņem Jauno Līderu vidusskolas saimniecības pārzine Aija Dzene (mob.28766095) darba dienās līdz 19.00 (izņēmumu un dažādu pēkšņu attaisnojošu iemeslu dēļ ēdināšanas atteikumus īsziņas veidā var sūtīt arī citos laikos), kā arī skolvadības sistēmas “e-klase” sadaļā “Kavējumu pieteikšana”.

Lūgums visiem visās klašu grupās savlaicīgi atteikt ēdināšanas pakalpojumu!

Uzsākot šī pakalpojuma saņemšanu, Jauno Līderu vidusskola ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem slēdz līgumu (līguma veidlapa).