Jauno Līderu vidusskola

Ēdienkartes:

Ēdināšanas organizācijas kārtība Jauno Līderu vidusskolā:

 • Skola nodrošina divreizēju ēdināšanu dienā – pusdienas un launagu. Ēdināšanu nodrošina skolā uz vietas gatavots ēdiens ar ļoti jauku un atbildīgu saimniecīšu gādību!
 • Pusdienu starpbrīži:

11.40 – 12.10 (1.- 6. klases)
12.50 – 13.20 (7. – 12. klases)

Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta sēdē tika apstiprināta ēdienu porciju pašizmaksa:

                         pusdienas EUR 1,73, bet launags EUR 0,51.

 • Ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas maksa izglītojamajiem:
  • 1. – 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas (pusdienu izmaksas EUR 1,42 apmērā sedz valsts, EUR 0,31 apmērā – Līgatnes apvienības pārvalde),
  • 5. – 12. klašu skolēniem pusdienas vienas porcijas līdzmaksājums EUR 1,42 (EUR 0,31 apmērā sedz Līgatnes apvienības pārvalde).
  • 1. – 12. klašu skolēniem launaga vienas porcijas līdzmaksājums EUR 0,42 (EUR 0,09 sedz Līgatnes apvienības pārvalde).
 • Par ēdināšanas pakalpojumu iemaksas jāveic iepriekšējā mēnesī, paredzot izglītojamā pusdienu, launagu skaitu. Ja pusdienas un launags tiek laicīgi atteikts, tad neizlietotais maksājums tiek automātiski pagarināts uz nākošo mēnesi (informāciju par maksājumiem ik mēnesi nodrošina Līgatnes apvienības pārvaldes grāmatvedība, izsūtot e-vēstules uz vecāku vai izglītojamo aizbildņu norādītajiem e-pastiem).
 • Bankas konts ēdināšanas apmaksai:

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde
Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Reģ. Nr. 90000057333
PVN maksātāja Nr. 90000057333
konta Nr.: LV47HABA0551012412261
bankas kods: HABALV22
konta Nr.: LV45UNLA0050014285716
bankas kods: UNLALV2X

 • Pusdienu atteikumus visu 1. – 12. klašu skolēniem pieņem Jauno Līderu vidusskolas saimniecības pārzine Aija Dzene (mob.28766095) darba dienās līdz 16.00 (izņēmumu un dažādu pēkšņu attaisnojošu iemeslu dēļ ēdināšanas atteikumus īsziņas veidā var sūtīt arī citos laikos).
 • Launagu skaits katras dienas rīta cēlienā tiek precizēts skolā.
 • Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības iestādēs tiek nodrošinātas ēdināšanas atlaides 50% apmērā, pirms tam Līgatnes apvienības pārvaldes Sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu (skat. Saistošie noteikumi).

Lūgums visās klašu grupās savlaicīgi atteikt pusdienas un launagu!

Tā Jūs ietaupīsiet ne tikai skolas, bet arī savu budžetu!