Jauno Līderu vidusskola

Ēdienkartes:

 

Ēdināšanas organizācijas kārtība Jauno Līderu vidusskolā:

 • Skola nodrošina divreizēju ēdināšanu dienā – pusdienas un launagu. Ēdināšanu nodrošina skolā uz vietas gatavots ēdiens ar ļoti jauku un atbildīgu saimniecīšu gādību!
 • Pusdienu starpbrīži:

11.30 – 12.10 (1.- 4. klases)
12.15 – 12.55 (5. – 8. klases)
13.00 – 13.40 (9. – 12.klases)

 • Līgatnes novada domes 2020.gada augusta sēdē tika apstiprināta ēdienu porciju pašizmaksa:

                         pusdienas EUR 1,73, bet launags EUR 0,51.

 • Ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas maksa izglītojamajiem:
  • 1. – 4. klašu skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas (pusdienu izmaksas EUR 1,42 apmērā sedz valsts, EUR 0,31 apmērā – Līgatnes novada dome),
  • 5. – 12. klašu skolēniem pusdienas vienas porcijas līdzmaksājums EUR 1,42 (EUR 0,31 apmērā sedz Līgatnes novada dome).
  • 1. – 12. klašu skolēniem launaga vienas porcijas līdzmaksājums EUR 0,42 (EUR 0,09 sedz Līgatnes novada dome).
 • Par ēdināšanas pakalpojumu iemaksas jāveic iepriekšējā mēnesī, paredzot izglītojamā pusdienu, launagu skaitu. Ja pusdienas un launags tiek laicīgi atteikts, tad neizlietotais maksājums tiek automātiski pagarināts uz nākošo mēnesi (informāciju par maksājumiem ik mēnesi nodrošina Līgatnes novada domes grāmatvedība, izsūtot e-vēstules uz vecāku vai izglītojamo aizbildņu norādītajiem e-pastiem).
 • Bankas konts ēdināšanas apmaksai:

Līgatnes novada dome, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, reģ. Nr. 90000057333
SWEDBANK, kods: HABALV22, konts: LV47HABA0551012412261
AS „SEB Banka”, kods: UNLALV2X, konts: LV45UNLA0050014285716
DNB Banka, RIKOLV2X, konts: LV51RIKO0002013193932

 • Pusdienu atteikumus visu 1. – 12. klašu skolēniem pieņem Līgatnes novada vidusskolas saimniecības pārzine Aija Dzene (mob.28766095) darba dienās līdz 16.00 (izņēmumu un dažādu pēkšņu attaisnojošu iemeslu dēļ ēdināšanas atteikumus īsziņas veidā var sūtīt arī citos laikos).
 • Launagu skaits katras dienas rīta cēlienā tiek precizēts skolā.
 • Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm Līgatnes novada izglītības iestādēs tiek nodrošinātas ēdināšanas atlaides 50% apmērā, pirms tam Līgatnes novada domes Sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu (skat. Saistošie noteikumi).

Lūgums visās klašu grupās savlaicīgi atteikt pusdienas un launagu!

Tā Jūs ietaupīsiet ne tikai skolas, bet arī savu budžetu!