Jauno Līderu vidusskola

ERASMUS+ projekti

Aktīvie projekti:

Noslēgtie projekti:

 • 2023.-2024. Deutsche Welle (DW) Akademie fund finansēts konkurss/projekts. Medijpratības spēles izstrādāta latviešu un angļu valodā.

 • 2023. Projekts “Videi draudzīgi pasākumi skolā, NVO, sabiedrībā.”. Tiek īstenots kopā ar jauniešu organizāciju “Nītaureņi”.
 • 2023. Projekts “Spēles iekļaujošai ikdienai!”. Īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Tiek īstenots kopā ar jauniešu organizāciju “Nītaureņi”.
 • 2022.-2023. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros projekts “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmai “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
 • 2019. eTwinning projekts “Garšas eksperti” (īsteno 2.klase).
 • 2019. CSDD projektā „Saņem savu velosipēdista vadītāja apliecību savā skolā” (īsteno 4.klase).
 • 2019. LOK organizētaais projekts „Sporto visa klase!” (īsteno 4.klase).
 • 2019.-2020. Projekts “Efektīvs enerģijas patēriņš skolās”, kuru īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu (īsteno 5.klase).
 • 2018.-2019. Erasmus+ ietvaros ISEC projekts “Mācies būt: Prakses un metodoloģijas izstrāde sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās” (tiek īstenots 3., 4., 7., 8.klasēs).
 • 2017.-2023. Eiropas projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/0001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atbalsta programma “Pumpurs”.
 • 2017.-2023. ESF projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pšvaldībās”.
 • 2017.-2022. Eiropas sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.